Japan

W杯優勝
個人
137
チーム
7

トップの優勝選手

トップのクラブ

Megmilk Snow Brand Ski Team
Shimokawa High School
Tsuchiya Home Ski Team
Sapporo Nichidai H.S.
Tokai University
Tokyo Biso Kogyo Corporation
Nippon Kucho
Hokusho University
Nihon University

W杯

W杯の順位

シーズン: 全て
  •   個人
  •   チーム